STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Future Finance – Förutsättningar för en smartare och mer proaktiv ekonomifunktion

Ekonomifunktionen står inför stora förändringar på grund av ökad komplexitet och osäkra faktorer i omvärlden som ställer krav på flexibilitet och snabbrörlighet för att kunna erbjuda såväl ett bra stöd till organisationen samt att hjälpa till att utveckla verksamheten. Utdaterade systemstöd, ineffektiva processer och outnyttjad kompetens behöver adresseras för att ekonomifunktionen ska kunna arbeta smartare och mer fokuserat för att kunna guida organisationen till rätt beslut.

Detta webinar handlar om ett nytt sätt att se på ekonomifunktionen och organisera dess processer och kompetenser för att skapa effektivitet och värdeskapande beslutsunderlag. Synsätt och metoder kommer att presenteras för hur man ställer om till ett mer strategisk och proaktivt arbetssätt.

Webinaret leds av Rikard Olsson, Senior Managementkonsult på Ekan Management och VD på Beyond Budgeting Institute och Annica Delin, Managementkonsult på Ekan Management.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.