STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Verksamhetsstyrning 2.0 2021

VERKSAMHETSSTYRNING 2.0

SE PRESENTATIONERNA FRÅN 2021 ÅRS KONFERENS

2021 års upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 bjöd på mängder av intressant information, inblickar och insikter. För dig om inte hade möjlighet att delta vill vi ändå erbjuda möjligheten att ta del av alla intressanta presentationer som hölls under dagen.

Priset är 1.990 kr ex. moms.

Som ett smakprov på vad du kan förvänta dig så bjuder vi på Electrolux och Meritminds uppskattade föredrag här nedan.

OBS! Det går även bra att köpa enskilda presentationer. Du hittar mer information om detta en bit ner under respektive presentation!

SÅ INFÖRDE ELECTROLUX ETT CENTER OF EXCELLENCE FÖR FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS

Det började med en idé att skapa en ”analyst pool” för att samla medarbetare inom finansiell analys och skapa ett standardiserat arbetssättsätt. Resultatet blev ett FP&A Centre of Excellence som driver nya sätt att arbeta med finansiell rapportering och analys. Detta föredrag handlar om varför Electrolux valde att sätta upp ett CoE, vad skillnaden är jämfört med ett SSC och hur gränssnittet mellan ett CoE och SSC ser ut.

Under presentationen tas bland annat följande frågeställningar upp:

– Hur attraherar man rätt kompetens till ett FP&A CoE?
– Hur får man Controllers att börja dra nytta av de möjligheter som finns i ett CoE och ger Business Analysts möjlighet att bidra med insikter?
– Hur balanserar man IT-kompetens och ekonomikompetens i ett FP&A CoE team?

FÅ TILLGÅNG TILL SAMTLIGA PRESENTATIONER

Pris: 1990 kr + moms

Här kan du läsa mer om alla presentationer som du får tillgång till.

Talare: Katarina Sterley, Tele2

Många företag uppger att man är i färd med att utforma nya styrmodeller. Man uppger även att man är intresserade av systemstöd för att understödja styrningen. Många bolagsfusioner som sker idag medför att en rik flora av system och processer behöver harmoniseras och integreras för att utmynna i gemensamma system och processer. En av dessa är budgetprocessen och analysverktyg. Dessa ska ge samtliga medarbetare en sanning att styra på. En av framgångsfaktorerna för att lyckas kan vara att Finance och inte IT sitter i förarsätet. I denna presentation delar Katarina med sig av erfarenheter och diskuterar olika vägar i framtagandet av enhetliga processer för budget och analys.

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

Talare: Salla Franzén, SEB

Det talas mycket om vikten att använda data, visualisering och analys i controllerarbetet. Många menar att morgondagens vinnare är de organisationer som dels lyckas omvandla det överflöd av information som finns kring oss till konkurrensfördelar, dels tar beslut på basis av fakta och inte magkänsla.

Salla Franzéns uppdrag som Chief Data Scientist är bl.a. att göra SEB´s verksamhet mer datadriven. Vad innebär det att arbeta datadrivet och vilket värde kan det tillföra verksamheten? Hur gör man? Vilka hjälpmedel och verktyg finns att tillgå? Vad behöver man kunna för att arbeta datadrivet? I denna presentation får du veta hur SEB gör.

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

Talare: Daniel Steenbrink, Sandvik

RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt för alla företag som vill behålla sin konkurrenskraft och marknadsposition. Många svenska företag använder nämnda teknologier på något sätt – men det skiljer sig avsevärt i vilken mognadsgrad man uppnått och vilket affärsvärde man lyckas skapa. I detta föredrag för du veta hur Sandvik arbetar och hur man går vidare i sin utveckling. Under presentationen tas bl.a. följande punkter upp:

– Vad krävs av organisationen för att kunna utveckla och underhålla robotar?
– Utvärdering och prioritering av våra projekt och lösningar
– Praktiska exempel på tillämpningar inom vår verksamhet.

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

Talare: Jesper Krüger, DFDS

Då Jesper medverkade som talare i 2016 års upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 berättade han om hur A.P. Möller-Maersk för att bli mer affärsmässiga tog hjälp av en ny styrmodell som skiljer på resursallokering, målsättning och prognos. Effekterna av den nya styrmodellen visade sig i form av ett ökat engagemang hos medarbetare och chefer samtidigt som det nya arbetssättet frigjorde resurser och tillhandahöll bättre beslutsunderlag.

Det var sannolikt konferensens mest uppskattade föredrag någonsin.

Sedan dess har Jesper arbetat som Senior VP på TDC i tre år och sedan några månader är han Head of Group Financial Planning & Analysis på DFDS. För årets upplaga har vi bjudit in honom att göra en uppföljare på sitt tidigare föredrag och bett honom att dela med sig av sina samlade erfarenheter och idéer kring planeringsprocessen.

Presentationen hålls på engelska.

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

Talare: Fredrik Mårtensson, Skandia

För en tid sedan påbörjades arbetet med att ta fram en helt ny modell för arbetet kring styrning, planering och analys på Skandia. Arbetet med förbättrat analysstöd påbörjades för ett antal år sedan, men sen 2020 har man även valt nytt systemstöd för hela planerings- och uppföljningsprocessen som man är mitt uppe i en implementation kring.

I denna presentation får vi ta del av både de överväganden som gjordes i förarbetet såväl som det förväntade resultatet i form av nya arbetssätt och förbättringar för verksamheten.

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

Talare: Katarina Stenbock, OKQ8

Det talas mycket om nya krav och förväntningar på Controllerrollen. I denna presentation får du höra om OKQ8´s Business Partners resa från att arbeta med rapporter till att bli mer proaktiva, affärsorienterade och värdeskapande. Man strävar efter ständiga förbättringar och har bl.a. börjat använda metoden Scrum som hjälpmedel för att nå sina ambitioner. Detta i en kontext där stora krav på omställning ställs på branschen man är verksam inom. Det är således förändring i flera dimensioner. Hur arbetar man praktiskt och vilka är lärdomarna man har gjort under vägen?

Vill du köpa endast denna presentation? KLICKA HÄR

KÖP NU - OCH FÅ TILLGÅNG DIREKT

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.