STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Notkrav enligt IFRS

Arbetar du med års- och koncernredovisningar enligt IFRS?

Årsskiftet närmar sig och det börjar det bli hög tid att förbereda arbetet med årsredovisningen. För IFRS- företag är upplysningarna många och ibland knepiga att upprätta. Regelverket är omfattande och tiden är ofta en bristvara. Nya- och ändrade regler behöver beaktas och kvaliteten ska vara hög.

Detta webinar ger dig en uppdatering om nyheter och en genomgång av praktiska erfarenheter och tips vad gäller de notupplysningar som krävs.

Under webinaret går vi igenom vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka på. Vi kommer också att berätta lite om vanliga fällor och fel. Vi tar vi bl.a. upp följande frågeställningar:

– Vad står i det konceptuella ramverket angående notupplysningar?
– Vad innebär IASBs projekt ”Disclosure Initiative”?
– Vad innebär ändringen i IAS 1 om upplysningar om redovisningsprinciper?
– Vad anges i några av de vanligaste IFRS- standarderna angående notupplysningar?
– Vilka ställningstaganden finns från Nämnden för svensk redovisningstillsyn?
– Vilka praktiska verktyg finns det?

Presentationen hålls av:

Kristin Agnebro är Content Manager på DIB och ansvarar för innehållet i DIB:s svenska IFRS-produkt. Hon har lång erfarenhet av IFRS-regelverket från tidigare befattningar som bl.a. revisor och redovisningsspecialist.

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Gästtalare: Katarina Edholm Lindgren, partner och redovisningsspecialist på BDO.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.