Arkiv

Ända sedan 1company startades för 5 år sedan har en av våra ambitioner varit att bygga upp ett informellt kunskapsbibliotek för dig arbetar med styrning, analys, redovisning och finansiell rapportering. Även om gedigen forskning är bra kan relevant kunskap även levereras i en kort film, ett blogginlägg eller en ljudfil. Målet är att alltid bidra med sådant som är relevant för dig som är intresserad av styrning, analys och finansiell rapportering.