Om 1Company

Vi skapar och sprider kunskap om styrning, finansiell rapportering, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk, ett digitalt forum och en think tank för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO. Vi skapar kunskap genom analyser, intervjuer, kartläggningar och rapporter. Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar, artiklar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra.

om 1company bild

Vår ambition

Information om hur man skapar framgångsrika bolag är ofta abstrakt, substanslös eller för invecklad för bidra till bolagets utveckling. Fokus ligger ofta på pengarna i sig istället för det som genererar dem – verksamheten. 

Vi vill bidra med praktisk kunskap från riktiga människor, på riktiga företag, som gör, eller har gjort riktiga grejer som andra kan ta del av och lära sig av. På så sätt kan vi vara med och skapa fler framgångsrika och lönsamma företag.

Följ oss!

Ta del av det vi gör på det sätt som passar dig bäst. Mycket är helt kostnadsfritt.