STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Användarvillkor

Introduktion

Detta avtal gäller mellan användaren och Westbridge Business Media AB (organisationsnummer 556849-9932), härefter förkortat WBM. Genom att använda 1Company.se och tjänsten godkänner användaren villkoren i avtalet.

Villkorsändringar

WBM kan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Uppdaterade villkor finns alltid tillgängliga på 1company.se. Om användaren fortsätter att använda 1Company.se och tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att användaren godkänt ändringarna.

ANVÄNDARAVTAL

Medlemskap 

Medlemskap kan endast tecknas av fysiska personer.

Avtalets upphörande

Tjänsten tillhandahålls från och med avtalets ingående tills vidare.

Köpevillkor

Betalningsvillkor framgår vid köpet. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då WBM bekostar fakturaavgifterna. Rabattkoder och kampanjkoder kan inte kombineras och WBM förbehåller sig rätten att ta bort ogiltiga rabatter. WBM lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp.

Användning av tjänsten

För att kunna använda medlemsfunktionerna på 1Company.se behövs ett användarnamn och lösenord som användaren själv väljer vid registrering. Inloggningsuppgifterna skickas därefter ut per epost. Det är inte tillåtet att använda en annan persons användarkonto eller att dela med sig av sina inloggningsuppgifter till någon annan. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifterna inte sprids. Vid misstanke om att ett konto används av flera personer eller vid annat brott mot användaravtalet har WBM rätt att med omedelbar verkan stänga av kontot. Någon användaravgift kommer inte att återbetalas i detta fall. Är missbruket grovt kan användaren bli ersättningsskyldig till WBM för den förlust som förorsakats. Användaren ansvarar personligen för alla aktiviteter på sitt konto. Användaren får inte försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton eller annat som användaren ej har behörighet till. Överträdelse av ovanstående kan leda till polisanmälan och åtal.

Privat bruk

WBM:s tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren får inte använda tjänsten för kommersiellt bruk eller på sätt som kan skada WBM. Det är förbjudet för användaren att använda tjänsten på ett sätt som skadar (inaktiverar, överbelastar eller försvagar) tjänsten och/eller WBM. Användaren får inte heller försöka störa någon annans användning av tjänsten. Materialet som användaren har tillång till via sitt konto på 1Company.se får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, spelas in, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från WBM om inget annat uttryckligen framgår.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

WBM friskriver sig från alla garantier eller ansvar, såväl uttryckliga som underförstådda, som ej har givits i detta användaravtal. WBM ansvarar ej för innehållet på länkade externa sidor och kan inte hållas ansvarig för detta.

Force majeure

Vid avbrott, förlust av data, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför WBM:s kontroll kan WBM kan ej hållas ansvarig.

Tvister

Tvister gällande medlemsvillkoren avgörs enligt svensk lagstiftning. Tvister avgörs vid svenska domstolar.

Sekretess, integritet och datahantering

WBM värnar om användarens integritet och följer därför gällande lagstiftning.

Insamling av personuppgifter

Insamling av användarens personuppgifter och aktivitet sker endast i syfte att förbättra användarens upplevelse och användning av sidan, för statistik och för att förhindra brott mot avtalet och lagar. Insamling av personuppgifter sker aktivt, som när användaren registrerar sitt konto, och passivt, som användarens IP-nummer samt val av webbläsare. Genom att användaren registrerar sina kontaktuppgifter på 1Company.se godkänner användaren att mottaga information relaterat till 1Company.se och WBM. Användaren måste själv meddela WBM/1Company när användaren inte längre önskar få sådan information. Användaren ansvarar för att uppge korrekt information om sig själv.

Rätt att bli raderad

Användaren kan när som helst att avsäga sig ytterligare information, radera sitt medlemskap och bli bortplockad ur våra system. Önskemål om detta måste göras skriftligen till WBM.

Användarens material

Material som användaren tillhandahåller WBM för publicering på 1Company.se har WBM rätt att använda i valfritt syfte. Materialet kan komma att kopieras, visas offentligt, modifieras eller distribueras. Någon ersättning från WBM till användaren för dylikt material utgår inte såvida inte skriftligt avtal om detta ingåtts mellan parterna. WBM kan när som helst plocka bort användarens material. Användaren ansvarar för att användaren äger alla rättigheter materialet som krävs för att WBM ska kunna publicera och använda det.

Vidarebefordring av personlig information

WBM lämnar aldrig ut användarens personliga uppgifter till tredje part. Undantaget är dessa tre syften:

  • att uppfylla lagstadgade krav eller svara på anmaningar från domstolar och andra myndigheter
  • säkerställa användarens uppfyllande av detta avtal
  • skydda rättigheter, egendom eller intressen som tillhör WBM

Användning av cookies

WBM har rätt att placera och ha tillgång till cookies på användarens dator. Dessa är endast till för att förbättra användarvänligheten, till exempel så att användaren inte behöver logga in vid varje besök, samt för att samla in statistisk information.

Lagring av personlig information

WBM lagrar, enligt GDPR, ingen känslig information om användaren. All data lagras så kort tid som möjligt utifrån datans karaktär och användning. Användarens data lagras i säkra miljöer hos välrenommerade leverantörer. WBM har ingen åtkomst till och därmed inte heller någon lagring av kortuppgifter eller annan känslig betalningsinformation. Användaren ansluter till WBM:s tjänster via säkra krypterade anslutningar som hindrar utomstående från att ta del av informationen.

Övrigt

Vid frågor och funderingar kan användaren alltid kontakta WBM via christian@1company.se

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.