STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Beyond Budgeting i praktiken

Denna föreläsning handlar om tankesättet kring Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Du får ta del av konkreta exempel på utformning av processer för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning.

Föreläsningen riktar sig till dig som är nyfiken på hur du genom att styra och leda på ett nytt sätt, oberoende av bransch och storlek på företag, kan göra verksamheten mer konkurrenskraftig och hållbart lönsam.

Presentatörer är Knut Fahlén och Rikard Olsson från Ekan Management och Beyond Budgeting Institute. Knut är författare till den nyutkomna boken ”Beyond Budgeting i praktiken”.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.