Så utformade Epiroc sin finansiella rapportering

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Under senare år har vi sett flera stora svenska företag knoppa av och börsnotera delar av verksamheten. I denna presentation får vi veta mer om resan från att vara ett affärsområde inom en koncern till att vara ett oberoende börsnoterat företag. Epiroc var en del av Atlas Copco och noterades under juni 2018. Här får du höra om vilka de största utmaningarna med att genomgå en split är samt hur man implementerade och förbättrade finansiella styrmodeller för sina affärsverksamheter.

Hålltider för presentationen:
3:00 minuter: Presentation av Epiroc: affärsidé och affärsområden.
8:30 minuter: Varför avskiljdes Epiroc från Atlas Copco?
13:00 minuter: Finansiell rapportering och uppföljning på Epiroc.
28:00 minuter: Summering.

MEDVERKANDE

Anneli Åhman, Epiroc
Karin Stavaeus, Epiroc

SE VIDEO