STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Så arbetar Sandvik med automatisering av ekonomi- och finansfunktion

OM INNEHÅLLET:

RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt för alla företag som vill behålla sin konkurrenskraft och marknadsposition. Många svenska företag använder nämnda teknologier på något sätt – men det skiljer sig avsevärt i vilken mognadsgrad man uppnått och vilket affärsvärde man lyckas skapa. I detta föredrag för du veta hur Sandvik arbetar och hur man går vidare i sin utveckling. Under presentationen tas bland annat följande punkter upp:

– Vad krävs av organisationen för att kunna utveckla och underhålla robotar?
– Utvärdering och prioritering av Sandviks projekt och lösningar
– Praktiska exempel på tillämpningar inom Sandviks verksamhet

MEDVERKANDE

DANIEL STENBRINK

Daniel Steenbrink är RPA lead och Senior Project Manager inom Strategic Projects på Sandvik. Innan han kom till Sandvik hade han en rad olika positioner inom finance i IKEA-koncernen.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.