STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Övergång till IFRS? Vi ger dig stöd inför övergången och delar erfarenheter från praktiken

Ska er koncern börja tillämpa IFRS eller står inför ett beslut om ett eventuellt byte till IFRS? I detta webinar får ni tips och information om hur man går till väga.

En koncern som ska börja tillämpa IFRS från K3, behöver följa standarden IFRS 1 – första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. IFRS 1 anger bland annat vilken information ett företag behöver lämna i sin års- eller koncernredovisning, att balansposterna behöver räknas om retroaktivt samt vilka undantag för denna retroaktivitet som finns.

Under denna presentation går vi igenom stegen i arbetet inför övergången till IFRS. Vi går även igenom våra praktiska erfarenheter från företag som gjort resan från K3 till IFRS samt ger en inblick i vad ett systemstöd kan hjälpa er med i rapporteringen.

Talare i presentationen är:

Kristin Agnebro är Content Manager på DIBkunnskap AS och ansvarar för innehållet i DIB:s svenska IFRS-produkt. Hon har lång erfarenhet av IFRS-regelverket från tidigare befattningar som bl.a. revisor och redovisningsspecialist.

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Gästtalare: Fredrik Walméus är Partner och redovisningsspecialist på Deloitte. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).  


DIBkunnskap (DIB) är marknadsledande leverantör av informations- och arbetsflödeslösningar för personer verksamma inom redovisning och revision i Norge. Under år 2021 lanserade DIB sin populära IFRS-modul i Sverige och ett antal IFRS-rapporterande företag har redan tagit till sig tjänsten.

AARO levererar både tjänster och produkter inom koncernrapportering. Vår produkt AARO är ett komplett standardsystem för rapportering, koncernredovisning och analys, med stöd för olika redovisningsstandarder.

Deloitte är en av ”The Big Four” och ett av världens största lednings- och strategikonsult och revisionsföretag.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.