STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Nya styrmodeller – nya systemstöd för styrning och analys

OM INNEHÅLLET:

Många företag uppger att man är i färd med att utforma nya styrmodeller. Man uppger även att man är intresserade av systemstöd för att understödja styrningen. Många bolagsfusioner som sker idag medför att en rik flora av system och processer behöver harmoniseras och integreras för att utmynna i gemensamma system och processer. Två av dessa är budgetprocessen och analysverktyg. Dessa ska ge samtliga medarbetare en sanning att styra på. En av framgångsfaktorerna för att lyckas kan vara att Finance och inte IT sitter i förarsätet.

I denna presentation delar Katarina Sterley, Tele2, med sig av erfarenheter och diskuterar olika vägar i framtagandet av enhetliga processer för budget och analys.

EN PRESENTATION FRÅN VERKSAMHETSSTYRNING 2.0

Denna presentation ingick i vår konferens Verksamhetsstyrning 2.0 i mars 2021.

MEDVERKANDE

KATARINA STERLEY
Katarina är Business Financial Systems Manager på Tele2.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.