STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Integrering och samarbete kring hållbarhetsrapportering på Epiroc

OM INNEHÅLLET:

I denna presentation får du höra om hur Epiroc arbetar med hållbarhetsrapportering och vilka fokusområden och utmaningar man har. Här tas även upp hur man ska arbeta för att få upp kvaliteten på hållbarhetsdata och då särskilt klimatdata. Vikten av tvärfunktionellt samarbete och varför det är viktigt med fokus på hållbarhet för koncernekonomer lyfts också.

MEDVERKANDE

Anneli Åhman, Epiroc
Cecilia Ellmark-Kindhag, Epiroc
Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.