Controllerns roll i förändringsarbete

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Oavsett om det gäller att implementera en strategi, ett nytt sätt att styra eller ett nytt systemstöd så är det ofta hur väl organisationen bemästrar förändring som avgör slutresultatet. I research inför konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 var just förändringsarbete den minsta gemensamma nämnaren för allt som nämns som svårt och viktigt. Claes Engvall är CFO på Studsvik. Han har lett förändringsarbete på Ericsson, Postnord, Billerud och nu på Studsvik. I denna presentation summerar han och delar med sig av sina viktigaste erfarenheter.

Detta är en presentation som skulle ha varit med i programmet för årets upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 – Sveriges största årliga Controllerkonferens. Nästa datum för konferensen är 17 mars 2021.