STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget

Nya sätt att tänka kring mål och prognos.

Lena Liljefors, Regioncontroller på Akademiska Hus.
Lena Liljefors, Regioncontroller på Akademiska Hus.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i hela landet, från Lund i syd till Luleå i norr. Från och med hösten 2012 tar organisationen inte längre fram någon budget i traditionell mening. För att möjliggöra ett nytt arbetssätt har man bland annat utformat en helt ny modell och process för prognostisering. Det innebär att prognosen i stort sett kan skapas med en enkel knapptryckning. Det har medfört stora tidsvinster och mer utrymme för analys och diskussion om framåtsyftande aktiviteter. Men den stora förändringen omfattar framförallt att tänka på nya sätt kring mål, prognos och beslut om resurser.

Lyssna till koncerncontroller Andreas Trolläng och Regioncontroller i Stockholm, Lena Liljefors, berätta om det nya arbetssättet, dess framgångsfaktorer och utmaningar.

Presentatörer:
Malin Wennebro, Managementkonsult, Ekan
Andreas Trolläng, Koncerncontroller, Akademiska Hus
Lena Liljefors, Regioncontroller, Akademiska Hus

 

Lena Liljefors, Regioncontroller på Akademiska Hus.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.