STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Effektivt prognosarbete med hög kvalitet

 

 

Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar. Samtidigt finns allt för lite tid till att diskutera och genomföra åtgärder som leder framåt. Tungrodda budget- och prognosprocesser pekas ofta ut som boven i dramat. Men tiden är egentligen det minsta problemet. Mycket allvarligare är det med felaktiga beslutsunderlag, inlåsningseffekter och ”backspegel­styrning”.

Malin Wennebro och Rikard Olsson, Ekan Management.
Malin Wennebro och Rikard Olsson, Ekan Management.

Dagens organisationer rymmer en mängd kunskap som till stor del står outnyttjad i prognosarbetet. Det handlar dels om den affärs- och branschkunskap som organisationen besitter men även all den information som finns lagrad i affärssystem och BI-lösningar. Potentialen att effektivisera och höja kvaliteten i prognosabetet är därför betydande, men det kräver en förändring gentemot ”så som vi alltid har gjort”.

Föreläsare:
Vid denna webbföreläsning berättar Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management om hur du kan skapa ett effektiv prognosarbete med hög kvalitet som över­ensstämmer med hur verksamhet och omvärld fungerar.

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.