STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Erfarenheter från implementering av ny standard för redovisning av leasingkontrakt

Tiden går fort och januari 2019 närmar sig med stormsteg. Att implementera – och att bli compliant med en ny redovisningsstandard, är ofta mer tidskrävande och arbetsintensivt än vad man förväntar sig. I denna presentation har vi sammanställt de erfarenheter vi har gjort hittills ifråga om implementering av IFRS 16. Syftet är att dela med oss av vårt praktiska kunnande och att ge dig och ditt företag stöd att fortsätta med er IFRS 16-complianceresa.

Huvudfokus för presentationen:

– IFRS 16 – Översikt över standarden och dess krav
– Insikter från IFRS 16-projekt och vad vi hittills har lärt oss
– Demo – Lease Accounting lösning
– Nycklar för en framgångsrik implementeringsprocess

Talare:
Lars-Arvid Nordin, Manager Service, CCH Tagetik Nordic. Lars-Arvid har 20+ års erfarenhet av implementering av processer, datamodeller och systemlösningar inom CPM. Han har lång erfarenhet av kundprojekt inom olika branscher och har varit CCH Tagetiks representant i styrkommittén i viktiga kundprojekt. Tidigare arbetsgivare inkluderar Frango/Cognos och RGP Sweden.

Lars Roar Johansen är Commercial Manager på inlumi. Innan han kom till Sucaba och sedermera inlumi arbetade han som Financial Systems Manager på ISS.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.