STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Fem tecken på en ineffektiv årsredovisningsprocess

Många företag upplever att sammanställningen av årsredovisningen är påfrestande. Processen är komplex och involverar många personer i flera tidszoner och avdelningar. Ett stort antal Word- och Excel dokument skickas fram och tillbaka mellan och inom team vilket gör processen fragmenterad och orsakar bristfällig versionskontroll och spårbarhet. Uppdateringar i ett excelark genererar inte bara en, utan flera relaterade åtgärder i en rad dokument, vilket i många fall innebär timmar av “copy and paste” och säkerställande att all data är korrekt. Utöver detta ställer ESEF-mandatet ytterligare krav i form av XBRL-taggning, vilket medför ett till moment i en redan ansträngd process.

Låter detta bekant? Då kan det vara dags att se över årsredovisningsprocessen.

I denna presentation får du ta del av insikter om hur företag effektiviserar genom att omvandla verksamhetsmodeller, processer och teknik för lagstadgad rapportering, så att mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter.

Under presentationen får du ta del av:
– Varningssignalerna som visar om din rapporteringsprocess är nära bristningsgränsen
– Riskerna med de mer traditionella och manuella rapporteringsprocesserna
– Hur en molnbaserad lösning kan ge tydliga fördelar när det gäller effektivitet, öppenhet, och snabbhet
– En demonstration av Workiva-plattformen.

Föreläsare är: Zlatko Mehinagic, Partner Audit & Assurance, Deloitte; Carl Rosenberg, Regional Manager, Workiva och Alexander von Knorring, Solution Consultant, Workiva.


Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.