STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Från sk*tsystem till effektivt beslutsfattande

Varför tycker så många chefer och ledare att det är svårt att ta till sig vad de utförliga månadsrapporterna egentligen säger? Varför tycker så många organisationer att de inte får ut det fulla värdet av sina investeringar i beslutsstödslösningar?

Många organisationer (inte alla) börjar i fel ände: ”vi behöver ett nytt verktyg!”, när startpunkten i stället bör vara – vad behöver vi veta för att kunna fatta välgrundade beslut? För att hitta svaret behöver vi fundera över vilka informationsbehov som finns givet ledningens olika beslutssituationer – vilket i sin tur beror på affärsmodell, strategi och styrmodell. Sedan följer det svåra arbetet att välja bort för att synliggöra och visualisera det som är affärskritiskt och som kräver ledningens uppmärksamhet för reaktivt och proaktivt agerande.

Rikard Olsson och Andreas Hagberg från Ekan Management talar här om hur vi kan översätta ledningens faktiska behov till rapporter som leder till insiktsfulla diskussioner och därmed effektivt beslutsfattande.


MEDVERKANDE

Rikard Olsson och Andreas Hagberg från Ekan Management

DELA DETTA INNEHÅLL

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook
vs20-smal
MISSADE DU
VERKSAMHETSSTYRNING 2.0?
SE PRESENTATIONERNA HÄR

SENASTE VIDEO

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.