STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

ESEF och iXBRL – Vad innebär det nya regelverket och vad krävs för att bli compliant?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla noterade bolag inom EU lämna in årsredovisningen elektroniskt och de finansiella rapporterna ska taggas med iXBRL. I detta webinar som arrangerades i samarbete med inlumi och CCH Tagetik, får du dels en kort information om vad det nya regelverket innebär för ditt företag, och dels en demonstration av hur CCH Tagetiks lösning ser ut och hur den får ditt företag att bli compliant i enlighet med det nya regelverket.

Under presentationen besvaras följande frågor:

– Hur påverkar det nya regelverket noterade företag?
– Vad krävs för att bli compliant i enlighet med regelverket?
– Hur fungerar CCH Tagetiks lösning?

Föredragshållare:
Maria Grazia Cafagna, Director, Financial Services Solutions och Linda Ciambellotti, Senior Regulatory Reporting Expert, CCH Tagetik.

OBS: Presentationen hålls på engelska. Vidare representerar föredragshållarna företaget vars mjukvarulösning demonstreras under presentationen. Presentationen skall ses som ett av flera alternativ att lösa utmaningarna i samband med ESEF och iXBRL.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.