STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Från information till värdeskapande beslutsunderlag

De senaste åren har volymen information som vi har att hantera i såväl privatliv som arbetsliv fullkomligt exploderat. Samtidigt har vi många gånger mindre tid att sortera i all denna information. För personer i ledande och ledningsstödjande positioner resulterar denna situation i en stor frustration över en massa tid och kraft som läggs på rapportering. Dessutom allt för ofta med otydligt syfte.

Under denna föreläsning beskriver Rikard Olsson och Helena Blomberg från Ekan Management hur ni kan ta er ifrån ett överflöd av information till värdeskapande beslutsunderlag. De tar bl a upp följande frågeställningar:

– Hur åstadkommer vi rapporter som vägleder oss i våra affärskritiska beslut?
– Hur vet vi när vi lägger rimligt med tid på att skapa och hantera informationen – resurser kontra nytta?
– Hur undviker vi diskussioner om huruvida informationen är korrekt eller vems information som är den rätta?
– Hur skapar vi rapporter som är lättillgängliga och lätta att förstå?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.