Vad vi gör

konferenser

Konferenser

Våra årliga konferenser är ett sätt för vårt nätverk att träffas och ta del av praktisk kunskap genom att t.ex. dela erfarenheter och diskutera idéer med kollegor.

IFRS Symposium

fokuserar på koncernredovisning och finansiell rapportering. Konferensen vänder sig till dig som är koncernredovisningschef, financial controller, CFO eller på annat sätt arbetar med redovisning och finansiell rapportering.

Konferensens hemsida hittar du här.

Verksamhetsstyrning 2.0

handlar om styrning, verksamhetsutveckling, planering och analys. VS 2.0 vänder sig främst till dig som är business controller och CFO.

Konferensens hemsida hittar du här.
webinars

Webinars

Att ta del av kunskap när man vill och hur man vill, tror vi på. Ibland vill man kunna äta lunch samtidigt som man får bra input. Våra webinars är föreläsningar och diskussioner på nätet och eftersom du sitter framför datorn är det fullt möjligt att göra det. Vill du ge dig in i diskussionen, finns chansen – vi kör alltid live!

analys

Analyser

Det är inte alltid helt lätt att förstå en marknadssituation, en yrkesrolls ansvar eller vad som händer inom ett specifikt område eller bransch. Omfattande globala analyser som görs är oftast bra och rigorösa, men ibland är slutsatserna ganska långt ifrån det vi känner igen i Sverige och Norden. Ofta blir relevansen lidande.

I våra analyser kartlägger vi en specifik fråga som någon våra partners är intresserade av – säg ”hur kommer den digitala transformationen att påverka styrningen i stora bolag?” – och sammanställer en lättbegriplig rapport. Titta på vårt webinar om vår och Qliks rapport med fokus på controllers arbete med information, analys och beslut här

utbildning

Utbildning

En bra utbildningsinsats ska vara som en sten i skon. Den ska skava. I våra utbildningar får du inte nödvändigtvis höra det du vill, utan det du behöver för att kunna ta din organisation framåt. Vi erbjuder inte allmänt hållna halvsanningar som är nästan omöjliga att göra något konkret med. Vi tar utgångspunkten i det som är vetenskapligt belagt och gör det riktigt praktiskt så att du kan hitta nya sätt att skapa värde i din organisation. 

Vi har utbildningar som är öppna för alla och utbildningar som är företagsanpassade. Vissa är två-tre dagar på internat och har ett bredare fokus, andra är kortare clinics med ett smalare fokus.