Jan Rehnman, inlumi.

Vad händer inom digitalisering av finansfunktionen?

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Digitaliseringen har stor inverkan på hur vi arbetar och hur framgångsrika företag bedriver sin verksamhet. Hur påverkar den hur oss som arbetar inom finance? Är vi fortfarande fast i våra kalkylblad? Blir vi bortprioriterade avseende investeringar som skulle kunna ge verksamheten tillgång till framåtblickande och tillförlitlig information? Eller anammar vi teknik som kan göra finance-funktionen till affärspartners? I denna presentation ger Jan Rehnman sin syn på vad som händer just nu och hur andra företag gör och tänker.

MEDVERKANDE

Jan Rehnman, inlumi

SE VIDEO