STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Strategi är ett verb #5 – Ett gemensamt språk

[box type=”info”]Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb.[/box]

Strategi är ett verb - HD”Skillnaden mellan nästan rätt ord och rätt ord är en verkligt viktig fråga – den gör skillnaden mellan eld och eldfluga.” – Mark Twain

Det finns en ”plan” för nästan alla organisationers verksamhet, någon typ av strategi, någon slags idé om vad organisationen ska göra. Det är i någon mån en strategi.

Strategi som en del av management, företagande och organisationslära är en relativt ung disciplin. Den första boken skrevs i början av 1960-talet. Strategi är traditionellt sett ett teoretiskt ämne. Det finns i princip lika många definitioner som det finns personer som har försökt att definiera det, vilket gör det svårt att bli konkret kring begreppet. På ett övergripande plan är dock de flesta, både praktiker och forskare, överens. Strategi handlar om någon slags plan som beskriver hur man ska nå uppsatta mål – en beskrivning av ett valt alternativ (vald väg) för att försöka nå ett framtida önskat läge.

Nu går vi över till att titta på utveckling och förändring. Är det någon skillnad eller är det samma sak? Utveckling har fått en mer positiv klang och förändring en mer negativ. Jag vill se dem som synonymer för enkelhetens skull. Få vill förändra för förändringens skull, men alla vill förbättra något.

Förändring kan traditionellt ses som att den sker på två nivåer – den organisatoriska och den individuella. Den organisatoriska nivån innefattar förändringar i organisationens struktur eller roller, förändrade ansvarsområden eller ett nytt incitamentssystem. Men att genomföra en förändring av organisationens struktur, innebär inte nödvändigtvis att det blir en verklig förändring av hur verksamheten fungerar. Syftet med den organisatoriska förändringen är vanligen att förändra beteenden. Den verkliga förändringen äger rum på en individuell nivå – vi måste förändra medarbetarnas beteenden. Det finns ingen verklig förändring utan beteendeförändring och den äger rum på en individnivå.

Om vi tittar på förändringar ur ett beteendeperspektiv skulle vi kunna beskriva det som ett nytt, förändrat eller alternativt sätt för en person att utföra en uppgift – en förändring av ett beteende som personen har i sin beteenderepertoar.

Synpunkter, kommentarer och frågor uppmuntras.
Hör av er på pontus.wadstrom@arealmovement.com

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.