STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Strategi är ett verb #4 – Strategic Behavior Management (SBM)

[box type=”info”]Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb.[/box]

Strategi är ett verb - HDGenom sin strategi kan varje organisation staka ut en riktning och skapa sig en konkurrensfördel. Strategin anpassas till omständigheter i omvärlden. Omvärlden förändras, alltså måste strategin förändras. Förändring är således nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att vi når våra mål. Det som skapar resultat i en organisation är medarbetares beteenden. För att kunna realisera strategi behöver vi alltså förstå vad beteenden är, hur vi lär oss nya beteenden och vad som får oss att bete oss på ett visst sätt.

Organisationer behöver leverera i dag samtidigt som de ska vara konkurrenskraftiga i morgon. Förändring är en nödvändighet för det. Det innebär att organisationen måste överbrygga gapet mellan förändring och strategi – att få till ett mer förändringsbenäget eller innovativt klimat för att nå målen. Mer precist handlar det om beteendet som en hävstång i strategi- och förändringsarbete, hur vi kan använda beteende- och inlärningspsykologiska principer för att realisera strategi genom ständiga förbättringar.

Den här boken befinner sig i skärningspunkten av tre discipliner, vilket ger ett bredare angreppssätt kring strategifrågor:

  1. Strategi och management
  2. Förändring
  3. Inlärningspsykologi.

När jag sätter ihop de tre disciplinerna kallar jag det för Strategic Behavior Management (SBM). Strategic Behavior Management (SBM) är ett sätt leda en organisation för att säkerställa långsiktig framgång genom kontinuerlig förändring och anpassning. Utmärkande är att hela organisationens sätt att bete sig bygger på inlärningspsykologiska principer och fokus på beteende.

SBM är nära relaterad till Strategic Management, Change Management, Performance Management, Organizational Behavior Management och Management Innovation.

Organisationer som tillämpar Strategic Behavior Management (SBM) samt fokuserar på att bli störst, bäst, snabbast eller vackrast kallar jag ”smarta organisationer”.

Synpunkter, kommentarer och frågor uppmuntras.
Hör av er på pontus.wadstrom@arealmovement.com

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.