STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Strategi är ett verb #3 – Introduktion till strategi är ett verb

[box type=”info”]Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb.[/box]

Strategi är ett verb - HDDet är inte den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan snarast den som är mest anpassningsbar till förändring. – Leon C. Megginson

Hur blir organisationer framgångsrika på både kort och lång sikt? Hur vinner företag konkurrensfördelar? Vilka principer kan organisationer tillämpa för att öka graden av måluppfyllelse? Hur kan en organisation säkerställa att alla goda idéer som föds också realiseras? Hur kan organisationer arbeta för att på ett professionellt sett realisera strategi och nå uppsatta mål? Hur blir organisationer störst, bäst, snabbast och vackrast? Och inte minst smartast?

Sanningen är att nästan alla organisationer skulle kunna fungera bättre. Strategi handlar inte bara om att formulera en plan. Det handlar framför allt om att realisera planen och nå uppsatta mål. Alldeles för många företag lever inte upp till sin fulla potential. Alldeles för många organisationer utnyttjar inte sina resurser på ett optimalt sätt. De flesta organisationer skulle kunna fungera bättre, tjäna mer pengar och ha nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. De skulle kunna bli smartare.

Genom att tillämpa inlärningspsykologiska principer på strategiarbetet kan organisationer bli avsevärt mycket bättre på att nå sina mål – på att realisera strategi. Förenklat och kortfattat är det inga nyheter. Det handlar om att flytta fokus i strategiarbetet, från att tala om hur något ska göras till att fokusera på att följa upp hur det har gjorts, lära av det och justera för att gå en bättre väg framåt.

Det finns en rad funktioner i hjärnan som utvecklats under evolutionen och som gör det omöjligt att leda organisationer enligt de vanliga etablerade modeller många använder idag. Människans överlevnadsinstinkt har gjort henne benägen att fastna i gamla hjulspår. Det är inbyggt i vårt DNA. Orbital cortex – ”skrämselhjärnan” – varnar oss hela tiden för eventuella faror. Detta har gynnat människan genom i alla faser av det vi kallar evolutionen. Men farorna var lättare att känna igen och förutse under människans tidiga utveckling, exempelvis ett farligt djur eller en kommande hård vinter.

I en värld som förändras allt snabbare och med en marknad som blir allt svårare att förutse innebär invanda tankebanor problem för organisationer som vill ligga långt fram. För att inte fastna i gamla hjulspår måste de lära sig att utveckla sin egen framtid samtidigt som de ska leverera på dagens marknad. Organisationer måste anstränga sig för att oftare, kontinuerligt och på ett systematiskt sätt ifrågasätta och förändra de befintliga strukturerna och idéerna. Det kräver både mod och kompetens.

Det finns mer än 100 års av forskningsresultat om vad som påverkar människans beteende och om hur hon lär sig som kan hjälpa organisationer att bli bättre på att anpassa sig och utvecklas, och som ytterst få tillämpar i sina organisationer. De som gör det har en bra chans att inta en attraktiv position på framtidens marknad.

Ofta beror det på en bristande förståelse för de principer som styr människors beteenden. Det finns olika sätt att skapa hållbara och högpresterande organisationer. Organisationens sätt att fungera kan, i sig, bli en varaktig konkurrensfördel.

Alla organisationer kan prestera bättre, nå sina mål och uppnå sin fulla potential, oavsett om det handlar om att skapa en bättre kapitalbas genom att öka avkastningen på sysselsatt kapital, minska arbetsplatsolyckor, skapa ett starkare varumärke, skapa en mer innovativ produktutvecklingsprocess eller leverera bättre service till samma kostnad.

Synpunkter, kommentarer och frågor uppmuntras.
Hör av er på pontus.wadstrom@arealmovement.com

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.