STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Strategi är ett verb #2 – Prolog: Att realisera strategi

[box type=”info”]Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb.[/box]

 

Strategi är ett verb - HD

Kreativitet är att tänka ut nya saker. Innovation är att göra nya saker. – Theodor Levitt

Hur kan vi säkerställa framgång imorgon medan vi levererar idag? Omvärlden förändras allt snabbare och har lett till förändrade förutsättningar för organisationer. I historien har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke – att vara störst, bäst, snabbast eller vackrast. Den stora utmaningen idag är att hinna förändra tillräckligt mycket tillräckligt snabbt samtidigt som vi överlever dagen. Det kräver dock tydligt fokus. Strategi måste idag handla mer om att agera och anpassa och mindre om att planera! Organisationer måste överge den rådande bilden att strategiarbete är förbehållet högsta ledningen. Strategi och förändring är så tätt knutet tillvarandra att de båda måste genomsyra hela företaget. En bra strategi är den som genomförs. Det är realiserandet av en strategi som avgör konkurrenskraft och framgång, inte planering. Om fler personer från olika nivåer och funktioner involveras i strategiarbetet är det lättare att sätta relevanta mål och strategier som fler förstår och vill stå bakom, vilket avsevärt ökar chansen för realisering.

Organisationer är befolkade av människor. Alla värden som skapas i en organisation skapas av medarbetarnas beteenden. Tider förändras. Marknader förändras. Människors beteenden förändras i varje nytt sammanhang. Men de lagar som styr mänskligt beteende är konstanta. Vi använder beteenden som fungerat i historien. Organisationers styrka att upprepa en framgång kan därför också bli en svaghet. Dagens sanningar riskerar lätt att bli morgondagens. För att skapa ett förändringsbenäget och innovativt klimat behöver organisationer hitta sätt att ifrågasätta de rådande normerna i branschen eller organisationen.

Återkoppling i all form, driver beteende. Genom att fokusera på beteende och på att förstärka positiva beteende som skapar faktiska resultat kan man skapa en organisation med ett klimat där medarbetare som prestera för att de vill – inte för att de måste. Ingen feedback är också feedback. Det är alltför vanligt att organisationer inte medvetet arbetar med att aktivt förstärka ”rätt” beteenden. Hör du inget är allt ok, är ett vanligt förhållningssätt, som lätt skapar en bestraffande kultur.

Traditionellt lägger organisationer ca 80 % av sin tid på att skicka ut signaler till organisationen om vad som ska göras och endast 20 % på att följa upp, återkoppla och dra lärdomar utifrån detta. Forskning visar att relationen för vad som påverkar beteenden är den motsatta. Genom att helt tänka om och ägna 80 % av sin tid åt uppföljning, återkoppling och lärande kan man skapa en organisation som blir mer anpassningsbar till sin omvärld och som når bättre resultat

Långsiktig framgång kräver att organisationer måste arbeta smart. Genom att lägga över delar av ansvaret för utveckling av organisationen på dess medarbetare skapar man en vilja för medarbetar

Synpunkter, kommentarer och frågor uppmuntras.
Hör av er på pontus.wadstrom@arealmovement.com

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.