STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Strategi är ett verb #1 – Förord

[box type=”info”]Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb.[/box]

 

En organisations förmåga att lära och översätta lärandet till snabbt agerande, är den ultimata konkurrensfördelen. – Jack Welch

Strategi är ett verb - HDFör en tid sedan såg jag en dokumentär om en av mina favoritgrupper inom hiphop – A Tribe Called Quest. I dokumentären har en av medlemmarna, Phife, på sig en t-shirt med budskapet ”Peace is a verb”. Jag gillade dubbeltydigheten i budskapet. Grammatiskt är ju fred ett substantiv. Jag gillade dessutom den tolkning man kan göra av budskapet i sig. Min tolkning är att om vi ska få fred, så räcker det inte med fina ord och planer. Vi måste agera. Jag var mitt uppe i arbetet med den här boken och insåg genast likheterna i budskapet med huvudidén bakom den här boken. Precis som att fred är ett verb, är strategi ett verb. Inga strategier blir realiserade om inte människor agerar. Inga mål blir uppnådda om inte människor ”beter sig”.

I många fall förbiser organisationer en rad aspekter som forskningen entydigt hävdar är nödvändiga för att skapa en framgångsrik organisation. När vi pratar om strategi, förändring och prestationer finns det många ord och uttryck vi svänger oss med utan att veta vad de egentligen betyder. På min managementkarta finns det fortfarande många vita fläckar. Den här boken är ett försöka att täcka ett par av de vita ”strategifläckarna”.

Ambitionen är helt kortfattat att beskriva strategi, prestationer och förändring och förklara hur man kan arbeta med detta så att de kan bli en konkurrensfördel i sig. Jag vill göra det i så konkreta termer som möjligt och det gör jag genom att förklara strategi och förändring med det språk som finns i beteende- och inlärningspsykologin.

För att kunna ta till sig detta behöver vi ett gemensamt språk. Eftersom boken handlar om strategi, prestationer, förändring, beteenden och inlärningspsykologi behöver vi lära oss mer om dessa områden. Vad är inlärningspsykologi och hur påverkar det strategi och prestation? Hur och varför lär vi oss eller lär vi oss inte nya beteenden? Om strategin ska reflektera en ständigt föränderlig värld måste också strategin innebära förändring – hur säkerställer man det? Och hur förändrar man beteenden så att de ligger i linje med en strategi?

Att skapa en verkligt högpresterande och välmående organisation kräver ett systematiskt och strategiskt arbete med förändring. Nytänkande, anpassning och lärande måste instiftas så djupt i organisationens kärna att de är lika naturliga som arbete med kunder, ekonomi, marknad eller personal.

Min önskan är att den här boken ska bidra med kunskap som gör att fler medarbetare fokuserar på att skapa framgångsrika och välmående organisationer genom att tillämpa inlärningspsykologiska principer på strategi och förändring. Jag hoppas att boken kan ge ledare och medarbetare verktyg att seriöst arbeta med beteenden och verkligen driva förändring för att vässa verksamheten ytterligare.

Den här boken vänder sig till dig som ifrågasätter verkningsgraden av managementplattityder och som vill stärka beteenden som leder till faktiska resultat. Om du är ledare i en organisation, konsult som jobbar med strategi, styrning eller förändring; projektledare, utvecklingsledare, Business Controller, HR-manager eller annan medarbetare som verkligen vill skapa en organisation som presterar i föränderliga tider, då är den här boken något för dig.

Synpunkter, kommentarer och frågor uppmuntras.
Hör av er på pontus.wadstrom@arealmovement.com

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.