STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Så optimerar Academic Work kassaflöde och likviditetsplanering

Detta webinar handlar om Academic Works arbete med införandet av en automatiserad likviditetsplaneringsprocess och hur detta har resulterat i en bättre förståelse av kassaflödet och koncernens likviditet.  Istället för att spendera tid på att enbart samla in stora mängder data så har tid frigjorts till analys av data och därmed ökad förståelse för hur de faktiska betalflödena runt om i koncernen påverkar rörelsekapitalet och därmed kassaflödet. Detta är av stor vikt för Academic Work med anledning av kassaflödets centrala roll i värderingen av koncernen.

Under webinaret diskuteras bl.a. följande frågeställningar:

– Varför är det viktigt med en effektiv likviditetsplaneringprocess? – Dotterbolagens roll i processen
– Målstyrning och relevanta nyckeltal
– Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt

Föreläsare:
Kajsa Boudjema är sedan 4 år tillbaka Group Controller på Academic Work där hon ansvar för koncernens externrapportering och cash-management funktion.  I rollen som Group Controller stöttar hon även CFO i styrningen och samordnar koncernens ekonomifunktioner. Academic Work är ett av Nordens största bemanningsföretag och finns idag i 6 länder. Medverkar gör även Melody Motamedi, Solutions Manager, Treasury & Cash Management på Unit4.

 

 

Melody Motamedi, Unit4.

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.