STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Så implementerade konsultbolaget Softhouse ett effektivt prognossystem

Denna presentation handlar om hur Softhouse implementerade en lösning i Bizview, vilken möjliggör en gemensam grund för budget- och prognoshantering där samtliga interna bolag följer samma tillvägagångssätt. Utöver en gemensam process är även underlaget samstämmigt definierat från affärssystemet. Det gemensamma underlaget föder också organisationen med rapportering, dels för respektive bolag, dels koncernrapporter med konsoliderade värden. Konsolidering sker på två nivåer; koncernmässigt samt affärsområdesmässigt där olika regleringar styr de elimineringar som ska ske.

I denna presentation ger vi exempel på hur Softhouse arbetar med:

  • Drivarbaserad planering via workflow  
  • Administration av och logik för en ny prognosversion  
  • Regelbaserad konsolidering

EN PRESENTATION FRÅN VERKSAMHETSSTYRNING 2.0

Denna presentation ingick som valfritt pass under 2021 års upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.