STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Så gör SEB verksamheten datadriven

OM INNEHÅLLET:

Det talas mycket om vikten att använda data, visualisering och analys i controllerarbetet. Många menar att morgondagens vinnare är de organisationer som dels lyckas omvandla det överflöd av information som finns kring oss till konkurrensfördelar, dels tar beslut på basis av fakta och inte magkänsla.

Salla Franzéns uppdrag som Chief Data Scientist är bland annat att göra SEB’s verksamhet mer datadriven. Vad innebär det att arbeta datadrivet och vilket värde kan det tillföra verksamheten? Hur gör man? Vilka hjälpmedel och verktyg finns att tillgå? Vad behöver man kunna för att arbeta datadrivet? I denna presentation får du veta hur SEB gör.

MEDVERKANDE

SALLA FRANZÉN

Salla Franzén är Group Chief Data Scientist på SEB. Hon har tidigare arbetat med riskmodellering och investeringsanalys. Salla medverkar till att ta fram en svensk agenda för Artificiell Intelligens (AI) inom ramen frön RISE och är doktor i matematik från Uppsala och Stockholms universitet.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.