STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Så automatiserar du bolagsrapporteringen

Förenkla komplext arbete – Så automatiserar du bolagsrapporteringen

De flesta redovisnings- och ekonomiteam spenderar för mycket tid och energi på att samla in, strukturera och rensa data. Trots moderna ERP-, konsoliderings- och analyssystem så krävs en hel del handpåläggning för att leverera ett bra beslutsunderlag till ledningsgruppen. I takt med att den finansiella regleringen blir alltmer omfattande, i kombination med distansarbete under rådande pandemi, upplever många bolag att rapporteringsprocessen blir allt mer tidskrävande, kostsam och stressande.

Så hur gör du om du behöver förbättra kvaliteten, skapa djupare analyser, främja samarbete och effektivisera framtagandet av dessa typer av rapporter? I den här presentationen får du möta Deloitte och Workiva som visar vilka trender, verktyg och tekniker som gör det möjligt för organisationer att skapa en intelligent och interaktiv bolagsrapportering i realtid.

Presentationen ger dig större kunskap kring:
– Vilka marknadstrender som driver på behovet av automatisering inom rapportering
– Hur en kombination av digitala teknologier gör förändring möjligt
– “The future of reporting” som intelligent, interaktiv och i realtid
– Hur moderna verktyg kan hjälpa dig möta lokala krav för varje lands rapport, samt hur du kan ha full översikt och tillit till processen.

Föreläsare

Erik Olin är partner på Deloitte och ansvarig för konsultverksamheten i Sverige. Erik har jobbat som revisor med fokus på företag som rapporterar enligt IFRS och som behöver efterleva rapporteringskrav i en noterad miljö.

Carl Rosenberg leder Workiva i Norden och Benelux. Carl har över 10 års erfarenhet inom cloudteknologi.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.