STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Så arbetar Volvo Group med automatisering av ekonomi- och finansfunktion

RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt för alla företag som vill behålla sin konkurrenskraft och marknadsposition. Många svenska företag använder nämnda teknologier på något sätt – men det skiljer sig avsevärt i vilken mognadsgrad man uppnått och vilket affärsvärde man lyckas skapa. I denna presentation får du veta hur Volvo Group arbetar och hur man går vidare i sin utveckling. Under presentationen tas bland annat följande punkter upp:

– Vad krävs av organisationen för att kunna utveckla och underhålla robotar?
– Utvärdering och prioritering av Volvos projekt och lösningar
– Praktiska exempel på tillämpningar inom verksamheten.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.