STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Så arbetar Vattenfall med IAS 39 – Intervju med Peter Larsson, Redovisningsexpert på Vattenfall Energy Trading

Peter Larsson, Redovisningsexpert på Vattenfall Energy Trading, är positiv till de kommande nyheterna i IFRS 9
Peter Larsson, Redovisningsexpert på Vattenfall Energy Trading, är positiv till de kommande nyheterna i IFRS 9

Säkringsredovisning för företag med icke-finansiell verksamhet är ett komplicerat område som ger upphov till många frågor och oklarheter. Därför arrangerar vi ett webinar med Patrik Bernhard från Omeo Financial Consulting som föreläsare den 24 april. Efter föreläsningen har du möjlighet att ställa dina frågor till Patrik.

För att bättre förstå vilka frågeställningar som engagerar icke-finansiella företag avseende IAS 39 träffade vi Peter Larsson arbetar som redovisningsexpert på råvaruderivat på Vattenfall Energy Trading. Peter har arbetat på Vattenfall under 10 års tid och med IAS 39 under de senaste 5-6 åren. Framförallt koncentrerar han sig på frågeställningarna kring råvaruderivat i Sverige och Tyskland och Nederländerna.

FR.se: Vilka generella utmaningar har Vattenfall med IAS 39?

PL: Inom Vattenfall är det Energy Trading som är ansvarigt för att rapportera effekterna på koncernredovisningen förråvaruderivaten. Vi har valt att centralisera detta till enheten som utför dessa affärer i samarbete med koncernredovisningsfunktionen. Självklart kräver regelverket en hel del resurser för att bemästras och det är ju en utmaning i sig. Utöver finns det en teknisk utmaning i att hitta ett sätt att tillämpa reglerna på som speglar våra affärer på bästa sätt. Men den största utmaningen vill jag säga är att förklara och få en förståelse för detta inom organisationen. Ledning och styrelse behöver veta vilka effekter regelverket får på bolagets verksamhet och resultat. När vi började tillämpa IAS 39 så använde vi en förenklad modell för hur regelverket skulle tolkas. Initialt var det även oklart hur vissa delar av regelverket skulle tolkas. Sedan dess kan man säga att utvecklingen har blivit mer komplex. Både när det gäller hur vi gör affärer, men även avseende kraven från våra revisorer.

Det är odiskutabelt så att regelverket är komplicerat. Speciellt för företag med icke-finansiell verksamhet är det inte alltid lätt att förstå hur vi skall anpassa oss till lydelsen i regelverket. Därför krävs att vi tar till extern hjälp för att bolla idéer och höra hur andra har gjort. Vi engagerar oss även i olika redovisningsforum för att ta del av andra parters erfarenheter på området.

Vattenfall flyttar inom kort från Råcksta till Arenastaden i Solna
Vattenfall flyttar inom kort från Råcksta till Arenastaden i Solna

FR.se: Vilka är de viktigaste aktuella frågorna som berör er just nu?

Det är en stor uppgift att sätta sig in i hur det kommande regelverket, IFRS 9, och hur det kommer att påverka oss. Här ligger utmaningen i att anpassa oss till de förändringar som föreligger. I princip är vi positiva till utformningen av det nya regelverket, men självklart återstår att se hur det kommer att tillämpas i praktiken. Man går ju från ett detaljstyrt regelverk till ett som mer policystyrt, något som självklart kommer att ge utrymme för tolkningar och diskussioner. Nu närmar sig redovisningen risk management vilket är positivt. Det nya regelverket innebär även möjlighet att kunna utföra säkringsredovisning av nettoexponeringar. Idag tillåter inte regelverket detta, utan du måste istället definiera din risk som en bruttoexponering. Inom vissa områden hos oss underlättar detta och tillåter oss att genomföra bättre säkringsredovisning, d.v.s. replikera vår säkerhetsstrategi på ett bättre sätt och därigenom bättre visa hur vi agerar.

Stora delar av det nya regelverket är dock fortfarande odefinierade. Makrohedging är exempel ett sådant område. När det första Exposure Draft kom ut från IASB så satte vi oss in i det och vi har även följt utvecklingen sedan dess för att få en grundläggande förståelse för vad vi står inför. Formellt sett har vi emellertid ännu inte startat några projekt för att ställa om till IFRS 9. Men eftersom det är c:a 2,5 år kvar till implementering av de nya reglerna och det tar tid att ställa om så vi förbereder oss så gott vi kan redan nu.

FR.se: Vilka är era viktigaste erfarenheter i arbetat med IAS 39 och vad har ni lyckats bra med?

PL: Vi tror att vi har funnit ett bra upplägg för hur vi organiserar oss kring dessa frågeställningar. Det är Energy Trading som ansvarar för denna del av rapporteringen. Detta dels eftersom det krävs specifik kompetens men även för att se till att rapporteringen sker nära affären. Det är viktigt för att säkerställa att säkringsstrategin vi har verkligen följer affären. En annan viktig sak för att lyckas med arbetet kring IAS 39 är att samordna arbetet med alla inblandade parter.  Dels för att se till att vi hanterar frågeställningarna på samma sätt inom företaget, men även för att kunna ställa högre krav på våra revisorer. För även om man från revisorns sida har en ansvarig person för Vattenfall Energy Trading, så varierar ofta fokus och synen på olika frågeställningar mellan de olika länderna och kontoren.

[box type=”info”]Välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webinar om IAS 39. Tid: 24 april, 14:00-15:00, Plats: Din dator
Föreläsningen baseras på lång praktisk erfarenhet av regelverket och hålls av Patrik Bernhard, VD på Omeo Financial Consulting. I anslutning till webinaret har du möjlighet att ställa dina frågor till Patrik.
För fullständig information och anmälan – vänligen klicka här[/box]

Peter Larsson, Redovisningsexpert på Vattenfall Energy Trading, är positiv till de kommande nyheterna i IFRS 9

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.