STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Rullande prognoser – Ser vi ett paradigmskifte?

Genom åren har budgeten varit den vanligaste formen av framåtriktad verksamhetsstyrning där bolagets långsiktiga mål har stoppats ner i en kvarn för att malas och förhandlas tills den slutligen kan presenteras för styrelsen. Få bolag anser sig ha en värdeskapande och effektiv process som resulterar i en plan som är relevant och aktuell även dagen efter att den presenterades. Dock har det under senaste åren dykt upp allt fler företag, inte minst stora koncerner, som så sakteliga överger den detaljerade budgeten till förmån för en mer agil process. Frågan är om vi närmar oss en vändpunkt där bolagens planeringsprocesser framöver kommer innehålla allt mindre data och allt fler går över till en rullande process.

Under de senaste 17 åren har Martin Zingmark ägnat en stor del av min tid att förändra, utreda och analysera budget- och planeringsprocessen. Via intervjuer, möten med 70-80 av Sveriges större bolag, två studier, fokusgrupper med controllerchefer och ett antal stora och små projekt har han samlat på sig tankar och idéer.

Under 40 intensiva minuter diskuteras följande frågeställningar:

– Varför är det så svårt att förändra processen?
– Vad är drivkraften för att gå över till en rullande process? Praktiska exempel från bolag som har genomför förändringen
– Går det att förbättra processen utan att förändra allt?
– Hur påverkar en decentraliserad vs en centraliserad organisation planeringsprocessen?

Föreläsare: Martin Zingmark är Senior Manager på Capacent. Martin har ägnat en stor del av de senaste 15-20 åren till att bistå svenska bolag med att förändra och analysera budget- och planeringsarbetet. Innan Martin kom till Capacent har han bl.a. varit verksam på Hyperion, Deloitte, Acando och Insight Solutions.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.