STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Omstruktureringar och Common Control-transaktioner

Omstruktureringar och paketering av bolag/verksamheter är vanligt inför försäljning eller IPO, vanligen via nya holdingbolag. När kan marknadsvärden användas och när måste tidigare bokförda värden användas? Hur göra med jämförelsetal? Vad innebär så kallade ”combined financial statements” och “carve-out financial statements?

Hur kan interna förvärv av dotterbolag eller inkråm ske till underpris utan negativa resultateffekter avseende aktieinnehav i säljande dotterbolag? Under denna presentation får du samtliga frågeställningar besvarade av Göran Arnell, en av Sveriges främsta experter på finansiell rapportering enligt IFRS.

EN PRESENTATION FRÅN IFRS SYMPOSIUM 2020

Denna presentation ingick i vår konferens IFRS Symposium hösten 2020.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.