STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Office of Finance: Vad efterfrågar VD och styrelse?

I den här presentationen ger Lars-Johan Jarnheimer, VD och styrelseordförande, sina synpunkter på hur han ser att Office of Finance tillför mest värde till företaget. 

OneStream och inlumi är värd för en informell diskussion med Lars-Johan Jarnheimer om vikten för VD och styrelse att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att kunna styra organisationen effektivt. Några av frågeställningarna som tas upp är:

• Vikten av att vara långsiktig i en kortsiktig och resultatdriven värld
• Rapportering: Förenkling kontra informationsöverflöd
• Varför siffrorna du verkligen behöver är alltid svårast att hitta
• Samarbetet med Office of Finance idag och igår: regulatorisk nödvändighet eller strategisk partner till VD?

Lars-Johan Jarnheimer är styrelseordförande för INGKA Holding B.V. (IKEA) sedan januari 2015 och f.d. VD för Tele2. Vidare är han ordförande för Arvid Nordquist Handelsaktiebolag, The Polar Music Prize och Egmont international Holding A/Sand. Han har även varit ordförande för BRIS – Barnens Rätt i Samhället.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.