STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Nästa generations operativa modell för verksamhetsstyrning

Ökad komplexitet och ny teknologi driver ett behov att förändra sättet vi styr våra verksamheter på idag. I denna presentation får du veta hur din organisation kan utforma verksamhetsstyrningen för att klara morgondagens krav och förutsättningar.

Presentationen utgår från 1) en ny roll för ekonomifunktionen, 2) ett antal drivare och omständigheter som skapar förändringstryck, samt 3) möjliggörare i form av ny teknologi och kunskap:

1) Vi ser en ny roll för ekonomifunktionen där större vikt läggs vid affären och mindre på transaktioner och volym. Vidare ser vi centers där mer sofistikerade arbetsuppgifter utförs med fokus på att aktivt stödja affären. Allt präglat av en hög grad av innovation, snabbrörlighet och kontinuerlig transformation.

2) Det som driver kraven på ekonomifunktionens förändring är bl.a. ökad komplexitet i den globala ”supply chain”. Vi ser nya av spelare – digital disrupters – som förändrar konkurrenssituationen. Vidare lever vi under allt mer komplexa regelverk och krav från myndigheter. Och sist men inte minst har vi en ny generation medarbetare som förväntar sig snabb utveckling och hög flexibilitet.

3) Den tredje och sista delen att ta hänsyn till i vår nya modell för verksamhetsstyrning är möjliggörarna där vi finner nya teknologier i form av robotics, cognitive learning, AI, predictive forecasting och machine learning.
Mycket välkommen till ett webinar om hur din organisation bygger morgondagens verksamhetsstyrning. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor och komma med egna idéer och tankegångar.

Föreläsare är Robert Bergström från Deloitte, där han leder den svenska avdelningen för finance transformation. Robert har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och strategiutveckling och hans erfarenhet spänner över flera branscher och produkter. Innan Robert kom till Deloitte var han verksam på Accenture i nästan 15 år. Robert har även varit medförfattare till flera rapporter och artiklar på området verksamhetsstyrning och finance transformation.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.