STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Nå snabba resultat, effektivisera och automatisera styr- och planeringsprocesser med hjälp av en integrerad lösning i ett modernt och flexibelt verktyg

Nå snabba resultat, effektivisera och automatisera styr- och planeringsprocesser med hjälp av en integrerad lösning i ett modernt och flexibelt verktyg

– Är styr- och planeringsprocessen svår att förändra och förbättra?
– Saknas en övergripande syn på syftet med de planer som görs och hur de i praktiken används?
– Sitter organisationen fast i ett komplext pussel av spretande processer, manuellt arbete och olika syn på principer och best practice?
– Saknas lösning för att integrera olika datakällor?

I denna presentation delar med oss av våra erfarenheter kring att få planering att bli ett bättre styrmedel i praktiken, bli en effektiv och snabb process där man i hög grad kan nyttja moderna verktyg för förenkling och automatisering genom redan paketerade lösningar och best practice funktionalitet.

Föreläsare: Jan Rehnman, EPM Advisory Lead, och Madeleine Löfblad, EPM Professional Ambassador, Sucaba.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.