STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Hur påverkas styrningen och planeringsprocessen under extrema förhållanden?

På två månader har vi sett en dramatisk förändring av förutsättningarna för att driva en verksamhet. Samtliga planer som gjordes före utbrottet är omkullkastade och nya scenarier produceras nu med hög frekvens. I diskussion med ett flertal av Sveriges storföretag framkommer en bild där nya krav på styrningen är uppenbar – mer snabbrörligt, kortare tidshorisont, mer agilt. I detta webinar kommer jag prata om hur krisen har påverkat styrningen, vilka åtgärder har ett antal storbolag vidtagit och vad det innebär att styra mer agilt. Vilka åtgärder kan du vidta för att bättre möta snabba förändringar i förutsättningarna? Vad påverkas vid en mer agil styrning? Hur kommer höstens budgetprocess att påverkas?

Föreläsare: Martin Zingmark är Senior Manager på Capacent. Martin har ägnat en stor del av de senaste 15-20 åren till att bistå svenska bolag med att förändra och analysera budget- och planeringsarbetet. Innan Martin kom till Capacent har han bl.a. varit verksam på Hyperion, Deloitte, Acando och Insight Solutions.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.