STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

BI som det borde vara – och vägen dit

För de allra flesta är Business Intelligence (BI) synonymt med en viss typ av systemstöd, så kallade beslutsstödsystem. Men begreppet är, i praktiken, mycket bredare än så och omfattar processer, metoder och informationsstrukturer såväl som system och applikationer – med syftet att ge organisationer insikt och förståelse för sin affär.

Beslutsstödsystem har numera en given plats i systemkartan hos de flesta företag. Men de allra flesta kämpar fortfarande med kvaliteten och tillgängligheten på informationen. För att uppnå kvalitetssäkrad och mottagaranpassad verksamhetsuppföljning krävs en genomarbetat kartläggning av systemflöden, processer, informationsmodeller och informationsägarskap. Det hela handlar om rätt och korrekt information till rätt personer!

Under detta webinar går vi igenom hur BI borde fungera i din organisation för att skapa värde och vilka steg man ska ta för att nå dit.
Föreläsare är:

Malin Wennebro, Affärsområdesansvarig Strategi & Styrning, Ekan Management.
Helena Blomberg, Senior Managementkonsult, Fokusområde Informationsmodeller och beslutsstöd, Ekan Management.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.