STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

I detta webinar delar Jonas Höijer med sig av sina erfarenheter av arbete såväl med företag som vill korta sina bokslutstider som de som vill fortsätta att förbättra stängningsprocessen efter att hastigheten ökats.

Jonas Höijer, Cavendi Management Consulting

Den strategiska utmaningen när ett företag vill effektivisera och förkorta bokslutsprocessen är att uppnå rätt balans mellan effektivitet, kvalitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Vi inom Cavendi har kunnat konstatera att det råder stora skillnader i hur de 18 företag som ingår i vår studie hanterar dessa faktorer och hur snabbt de idag färdigställer information internt. Generellt kan vi fastslå att företag som aktivt arbetat med bokslutsprocessen ofta lyckas kombinera hög kvalitet med tidig framställan av information, vilket i sin tur möjliggör för medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Under webinaret tar Jonas bl.a. upp följande frågeställningar:

– Varför ska vi stänga böckerna snabbt?
– Hur snabbt är tillräckligt snabbt?
– Hur kombinerar vi hastighet och kvalitet?
– Vi stänger våra böcker tidigt – Var ska vi fokusera vårt förbättringsarbete nu?

Om föredragshållaren:
Jonas Höijer är troligen Sveriges mest erfarna konsult inom ”Snabba bokslut”. Han har under många år drivit framgångsrika projekt inom området, rådfrågats som extern expert samt anlitats som talare på olika seminarier. Jonas är partner inom Cavendi Management Consulting. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta som managementkonsult med internationella uppdrag och är specialiserad på verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Jonas är civilingenjör från Industriell Ekonomi, KTH, och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas Höijer, Cavendi Management Consulting

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.