STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Så använder KGH Customs beslutsstöd för att realisera sin tillväxtstrategi

KGH Customs är ett av Europas ledande företag inom tullområdet. I detta webinar får du veta mer om hur KGH´s nya beslutsstödsplattform har hjälpt dem att realisera sin tillväxtstrategi och vilka andra positiva effekter detta har haft på bl.a. managementrapportering och konsolideringsprocesser. Beslutsstödsplattformen bygger på ett Microsoftdatalager, IBM Cognos Controller för konsolidering och QlikView för managementrapportering och analys.

Att på ett enkelt sätt presentera ekonomisk information från ett bolag eller en koncern har traditionellt sett varit ett stort problem för många organisationer. Ekonomisystem är inte i första hand anpassade för rapportering till en stor mängd användare och saknar dessutom analysmöjligheter. Detta webinar erbjuder ett praktiskt exempel på en lösning som ger ett starkt stöd för beslutsfattares behov av managementrapportering och analys, samtidigt som det stöttar ekonomiavdelningens behov i redovisnings- och konsolideringsprocesserna.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.