STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Informationsmodellens roll för effektiv koncernrapportering

 

 

Lars Rudbäck, Meritmind.
Lars Rudbäck, Meritmind.

Vi har pratat om det i 20 år men få har lyckats: En effektiv koncernrapporteringslösning som både levererar ett konsoliderat beslutsstöd kopplat till koncernens styrmodell samt uppfyller externa informationskrav. En lösning som ger EN version av den finansiella sanningen.

Under de senaste 10-15 åren har Excel, BI och olika öar av datalager och kuber varit lösningen. Vad har det medfört? Det är fortfarande svårt – läs omöjligt – att jämföra lönsamhet, resultat och nyckeltal. Siffrorna är olika och vilka visar rätt? Är det koncernredovisningen eller är det affärscontrollerns Excel-rapport?

Detta webinar handlar om hur en koncerngemensam informationsmodell kan skapa grunden för en lösning där både koncernredovisare och affärscontrollers kan samsas. Ett system som producerar de svar som efterfrågas, oavsett om det gäller ett operativt eller legalt perspektiv. Ett system som skapar förutsättningar för större tillgänglighet, större transparens och bättre möjligheter till what-if analyser.

Under webinaret diskuterar vi bl.a. följande frågeställningar:

– Varför är det avgörande att skapa en koncerngemensam och väldefinierad finansiell informationsmodell?
– Hur skapar man en informationsmodell som rymmer såväl styrmodellens krav på information som externa informationskrav?
– Hur hittar man rätt detaljnivå i informationsmodellen?

Föredragshållare:
Monica Sears har en bakgrund som revisor på PwC och har därefter arbetat över 15 år med affärssystem, koncernrapportering och likviditetsplanering. Hon är idag produktchef för UNIT4 Consolidation & Cash hos UNIT4 Ocra AB.

Lars Rudbäck är ansvarig för rådgivningsverksamheten samt kompetensområdena Ekonomistyrning och Koncernrapportering på Meritmind. Han har de senaste tjugo åren arbetat som interimskonsult, drivit managementkonsultbolag och dessförinnan varit koncernredovisningschef och controller.

 

 

Lars Rudbäck, Meritmind.

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.