STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

”Execution eats strategy for breakfast”

Strategiarbete är sällan stragiskt – Förändring, realisering och Controllerns roll

Pontus Wadström, Change Manager, Skanska.
Pontus Wadström, Change Manager, Skanska.

Marknadens villkor idag gör att kompetent genomförande av förändring blir allt viktigare för att kunna vara konkurrenskraftig. Det medför att förändring och strategi knyts tätare till varandra. En självklar del av verksamheten för att nå sina mål måste numera vara att driva kontinuerlig förändring för att anpassa sig till rådande förutsättningar.

I en omvärld med allt snabbare förändringar blir tidiga indikatorer viktigare. Balansen för uppföljning och styrning omfördelas från en rent finansiell fokus till en fokus på det som skapar finansiella resultat, för att på så sätt tidigare kunna identifiera risker och möjligheter och därigenom förändra sig snabbare för att maximera organisationens potential.

Detta kräver nya sätt att se på strategi, arbetet med styrning och får även organisatoriska konsekvenser. Verksamhets-/Business Controllerns resp. förändringsledarens ökade betydelse som en strategisk partner och pådrivare är två exempel.

Under detta webinar diskuteras bl.a. följande frågeställningar:

–          Vilken syn på strategi och styrning kräver dagens omvärld?
–          Var går gränssnittet mellan realisering av strategi och förändring?
–          Om förändring är en förutsättning för att nå sina mål; hur ser den optimala organisationen ut för detta?
–          Vems ansvar är det att följa upp och styra mål i en verksamhet och hur skiljer det sig från förändring?
–          Vilken roll kan och bör den framtida controllern ha i detta och vad är en förändringsledare?

Föreläsare:
Pontus Wadström jobbar som Change Manager på Skanska där han är ansvarig för ett antal projekt som syftar till att utveckla verksamhetsstyrningen. Han är industridoktorand på KTH inom industriell ekonomi med fokus på strategi och förändring och som grundutbildning har han dubbla examina inom ekonomi och psykologi. Innan han började på Skanska arbetade som managementkonsult och dessförinnan med en uppstart av ett vårdtjänsteföretag.

 

Pontus Wadström.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.