STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

IFRS 16 – lärdomar och aktuella frågeställningar

För många företag innebar övergången till IFRS 16 en krävande arbetsinsats med stor påverkan på företagets finansiella rapporter. Vilka utmaningar och aktuella frågeställningar kvarstår samt hur olika företag har hanterat dessa behandlas i denna presentation.

EN PRESENTATION FRÅN IFRS SYMPOSIUM 2020

Denna presentation ingick i vår konferens IFRS Symposium hösten 2020.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.