STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

IFRS 16 – Erfarenheter från implementation med full retroaktivitet

Nu när övergången till IFRS 16 är avklarad för de flesta börjar jobbet med att tillämpa regelverket under innevarande år. Då ska allt från indexökningar och förlängningar till mer komplexa kontraktshändelser hanteras. I denna presentation redovisar Tiego och Scandi Standard sina erfarenheter från övergång med full retroaktivitet då reglerna tillämpats även historiskt. Presentationen tar upp följande punkter:

– Varför full retroaktivititet och vad var avgörande för Scandi Standard?
– Hur långt räcker en Excel-lösning?
– Vikten av avstämningar mot bokförda hyreskostnader
– Förlängningar när ”rimligt säker” att förlängningar ska ske
– Hantering av reserveringar för outnyttjade lokaler
– Andrahandsuthyrning teoretiskt och praktiskt
– Utvidgad notinformation vid full retroaktivitet

Föreläsare:
Mattias Elfgren, VD, Tiego. Mattias är koncernredovisningsexpert och har en bakgrund som bl.a. CFO på Volati och Controller på Autoliv.
Tobias Wastensson, Head of Group Finance, Scandi Standard
Malin Andersson, Projektledare IFRS 16, Scandi Standard

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.