IFRS 16 Bonanza! Systemstöd för den nya redovisningsstandarden

  • Var: Bonnierhuset, Stockholm
  • När: kl 13:00-16:30 den 18 september
  • Pris: Kostnadsfritt - deltagande erfordrar anmälan
  • Medverkande: Deloitte, Aaro, IBM, OneStream, SAP, Tagetik och Tiego
  • Arrangör: IFRS Symposium | 1company.se

Den första januari 2019 träder de nya reglerna för redovisning av leasing i kraft. Effekterna av denna standard kommer att bli väsentliga för många bolag. Standarden är omfattande med mycket vägledning och introducerar helt nya bedömningsfrågor som bolagen inte behövt ha ta ställning till tidigare.

Intresset kring frågorna om systemstöd för att hantera IFRS 16 är massivt. Då vi upplever att frågan är högaktuell och skapar många frågetecken bland bolagen som skall tillämpa standarden, arrangerar vi en dedikerad eftermiddag om detta. 

Mötet inleds med en expertpresentation från Deloitte om själva standarden och vari de redovisningstekniska utmaningarna ligger. Du som är delaktig med att implementera IFRS 16 på ditt bolag ges sedan möjlighet att se av några av de lösningar som erbjuds. Dessutom får du ta del av Best Practice som den ser ut hittills. Varje systemstödsleverantör får 20 minuter på sig för att visa hur man löser utmaningarna med IFRS 16.

Leverantörerna av systemstöd som visar sina lösningar under eftermiddagen är

Aaro, IBM, OneStream, SAP, Tagetik och Tiego.

Program:

  • 13:00 Inledning - IFRS 16, Deloitte
  • 13:30 Presentationer från: OneStream, Tiego, SAP
  • 14:40 Kaffepaus och möjlighet till samtal om systemstöd
  • 15:10 Presentationer från: Aaro, Tagetik, IBM
  • 16:30 Mötet avslutas

Mötet riktar sig till dig som är delaktig i arbetet med att implementera IFRS 16 på bolaget där du arbetar. Du och dina kollegor är mycket välkomna till IFRS 16-Bonanza! Vid minsta fråga vänligen kontakta Christian Elfström på christian@1company.se

Anmäl dig här