STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Hur påverkar hållbarhets- och klimatrelaterade risker företagens finansiella rapportering?

OM INNEHÅLLET:

Under den senaste tiden har hållbarhets- och klimatrelaterade risker fått allt större uppmärksamhet. Både investerare och myndigheter fäster allt större vikt vid att rapporteringen bättre återspeglar dessa risker på ett relevant och transparent sätt.

I denna presentation tar Fredrik Walmeus och Lennart Nordqvist upp och behandlar hur dessa risker och möjligheter kan påverka företagets rapportering inklusive den externa finansiella rapporteringen. De går även igenom och ger en översyn av aktuella regelverk och de senaste nyheterna på området.

MEDVERKANDE

LENNART NORDQVIST
Lennart är partner och specialist inom riskhantering, internkontroll och hållbarhet på Deloitte.

FREDRIK WALMEUS
Fredrik Walmeus är partner och redovisningsspecialist på Deloitte. Fredrik är även medlem i Rådet för Finansiell Redovisnings Expertpanel.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.