STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Från sk*trapporter till effektiva beslutsunderlag

Under Ekan Managements senaste webinar frågade vi oss ”Varför tycker så många chefer och ledare att det är svårt att ta till sig vad de utförliga månadsrapporterna egentligen säger? Varför tycker så många organisationer att de inte får ut det fulla värdet av sina investeringar i beslutsstödslösningar?” Vi kopplade frågan till vilka informationsbehov som finns givet ledningens olika beslutssituationer – vilket i sin tur beror på affärsmodell, strategi och styrmodell.

I den här presentationen fördjupar vi oss i själva rapporterna/presentationerna. En nyligen publicerad rapport från Gartner menar att endast 16 % av beslutsfattare tycker att det är lätt använda ekonomisk/finansiell data i sitt beslutsfattande. Det handlar både om tillgång till data men även hur den presenteras och förklaras.

Rikard Olsson och Kerstin Ollesson från Ekan Management talar om hur man kan förbättra de ekonomiska rapporterna så att de blir ett värdeskapande beslutsunderlag. Det handlar inte bara om själva siffrorna utan om hur och vad som presenteras.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.