STYRNING - RAPPORTERING - ANALYS

Sök

Finance Transformation med Controllerfunktionen i förarsätet

Som Controller strävar du alltid efter att leverera mer i form av bl.a. bättre prognoser och djupare insikter om företagets affärer. Detta samtidigt som du verkar i en miljö som ständigt kräver mer avseende nya lagkrav och den dagliga styrningen.

Tim Wakeford var tills nyligen Finance Director på Cushman & Wakefield, ett av världens största företag inom fastighetsservice. Här berättar Tim om sina praktiska erfarenheter när företaget genomförde en Financial Transformation. Transformationsprojektet resulterade bl.a. i följande:

– En djupare insikt i företags affär och bättre beslutsunderlag
– En enhetlig syn på anställda, intäkter och ”spend”
– Snabbare och enklare hantering av ”change”
– Kortare ledtider inom fusion och förvärv

Föreläsningen handlar om Tims praktiska erfarenheter och tips på hur man gick tillväga och vad du och ditt företag kan lära av detta. Han ger även sin syn på hur du som Controller kan bli ännu bättre på att leverera det som förväntas av dig.

Talare: Tim Wakeford är VP of Financial Management Product Strategy, EMEA, på Workday. Han var tills i november 2017 Finance Manager på Cushman & Wakefield, ett av världens största företag inom fastighetsservice med huvudkontor i Chicago.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av ditt besök hos oss.